Rørleggermester med over 30 års erfaring.

Ta kontakt med oss i dag!

Om oss

Syver Kristiansen startet enkeltmannsforetaket Rørlegger Syver Kristiansen i 1986, i 2002 ble sønnen Kjell Ivar ansatt som rørlegger.

I 2008 ble det dannet AS og navnet ble SK RØR AS.

I 2010 ble Gøran Lindberg ansatt som rørlegger, som er sønn av Magne Grimsrud (Syver sin onkel) som Syver startet i rørleggerlære hos som 16 åring.

Syver har 47 års erfaring innen rørleggerfaget, Kjell Ivar er rørleggermester og har 19 års erfaring og Gøran har 32 års erfaring.

Tjenester

Sanitæranlegg

Varmepumpeanlegg (væskevann, luft/vann)

Gulvvarmeanlegg

Radiatoranlegg

Nybygg

Vannpumper

Vannbehandling

Avløpsanlegg

Service på sanitæranlegg, vannpumpeanlegg, avløpsanlegg og varmeanlegg